MAIN    견학신청    견학 신청/조회
신청승인대기취소
번호 이름 견학희망일 희망시간 연락처 이메일 상태
4950 누가의료기 원주점
2019-04-10 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** dolcs******
4949 횡성시티투어
2019-04-27 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** tour-******
4948 선우회가족
2019-03-29 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** sky32******
4947 개인
2019-04-25 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** gilno******
4946 우리술주담터
2019-04-29 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** dongw******
4945 성프란치스코산우회
2019-05-11 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** jkim1******
4944 인천 미추홀구 주민자치협의회
2019-04-25 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** ******
4943 상지대학교 회계학과
2019-04-26 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** ******
4942 인제군농업기술센터
2019-04-09 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** iface******
4941 농촌지도자 인제군연합회
2019-04-08 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** iface******
   123456789 | 10   
이름  견학희망일  연락처