MAIN    견학신청    견학 신청/조회
신청승인대기취소
번호 이름 견학희망일 희망시간 연락처 이메일 상태
5034 가족팀
2019-06-08 AM14:00 ~ AM15:30 010-****-**** mamij******
5033 박찬수
2019-06-08 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** ******
5032 고교동창모임
2019-07-27 AM10:00 ~ AM11:00 010-****-**** ******
5031 IT회사
2019-06-19 AM10:00 ~ AM11:30 010-****-**** ice_m******
5030 대학생 취업역량강화 교육 프로그램(한양대주관)
2019-07-25 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** non_g******
5029 대학생 취업역량강화 교육 프로그램(한양대주관)
2019-07-11 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** non_g******
5028 대학생 취업역량강화 교육 프로그램(한양대주관)
2019-07-04 PM15:30 ~ PM17:00 010-****-**** non_g******
5027 개인
2019-07-06 PM14:00 ~ PM15:30 010-****-**** ******
5026 홍익대학교 언론사
2019-07-17 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** rkdwn******
5025 여주노인대학
2019-06-12 PM13:30 ~ PM15:00 010-****-**** kp608******
   123456789 | 10   
이름  견학희망일  연락처